Kraver – TADC Krav Maga OSTRAVA

Co je Krav Maga?

Krav Maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného a rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase.

Celý systém je tak zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách,policejními složkami i v civilní sféře. Díky tomu umění získalo umění Krav Maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od vojenských i policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti.

Krav Maga se také díky svému vynikajícímu charakteru prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, pro mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené. Celý systém v sobě slučuje dvě integrální a také na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.

Krav Maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.

Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a také vycítit nebezpečí napadení. Zejména mladí lidé jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebeovládání a potlačovat v sobě tendence ústící do násilné konfrontace. Aplikace tohoto principu v praxi znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout, pokud však dojde k napadení je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanění se z nebezpečí.

Krav Maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy jinak obvyklé ve sportech.

 

Základní metodika aplikace technik KRAV MAGA

 • Vyhýbat se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s danou činností, pokud možno co nejvíce se vyhněte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí.
 • V případě zranění hledat způsoby, jak poté útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.
 • Zásadně vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně, resp. zachovat zdrženlivost a nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům.
 • Ovládat své ego a kontrolovat pohnutky vlastní mysli.
 • Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých.
 • Krav Maga preferuje především techniky obranné.
 • Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas.
 • Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti,ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
 • Být výkonný – to jest výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabíjet.
 • Trénovaný praktik Krav Magy nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinně.
 • Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi bližního svého.
 • Na druhé straně plně respektuje odpradávna platný zákon : “Chce-li tě někdo zabít, zabij jej ty dříve!”, platný v situacích, kdy v boji o holý život často neexistuje jiná alternativa.
 • Techniky Krav Maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
 • Braňte se – útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
 • Odpovězte na útok – správně zvolte akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá.
 • Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter vaší obranné reakce a odhadněte sílu, jenž je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně těžkých zranění).
 • Zasahujte přesně do citlivých a zranitelných míst, aby jste získali nad protivníkem rychle převahu.
 • Používejte ke své obraně a k protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.

Program Sentinel

Naučíte se aktivně bránit a zlepšíte svou fyzickou a psychickou kondici.

Rozpis tréninku a ceník

Pořádáme pravidelné tréninky pro začátečníky i pokročilé a speciální akce.

Naši instruktoři

Trénovat Vás budou zkušení instruktoři, takže se naučíte jak a kdy krav maga použít.