Kraver – TADC Krav Maga OSTRAVA

Historie klubu

Rok 2005
V listopadu 2005 jsem, za doslova psího počasí, odjel na první trénink do polské Lodže, k panu Tomaszovi Adamczykovi. Po prvním tréninku jsme uzavřeli ústní dohodu ( která byla z obou stran naplněna na 110%) o tom, že budu dojíždět na tréninky dle svých možností, ale nejméně 1x za dva měsíce na víkend. Nebudu lhát, jezdil jsem častěji, sice takzvaně na otočku - 5 hodin cesta, 5 hodin trénink, 5 hodin cesta, ale jezdil. Díky tomu jsem se v roce 2006 na semináři v Mikolowie / Polsko, setkal poprvé s panem Eyalem Yanilovem. Byla pro mne čest s ním cvičit. Dohodli jsme se, že budu neoficiálně reprezentovat tehdejší IKMF na půdě České republiky. O to jsem se snažil, jak nejlépe jsem tehdy uměl, až do roku 2007. O prázdinách toho roku jsem odjel na instruktorský kurz Krav Maga, jenž se konal v polské Lodži. Tam jsem poprvé uviděl na vlastní oči Michala a Jakuba Otipkovy. Do té doby jsem je neznal a nic o nich nevěděl. Během kurzu bylo dohodnuto, že my z Česka absolvujeme ještě třetí část instruktorského kurzu a to v Praze. Tu jsme všichni tři zdárně absolvovali. A dne 19.9.2007 jsem tak ukončil svůj první cíl : stát se instruktorem Krav Maga. Zároveň bylo Eyalem Yanilovem rozhodnuto, že oficiálním zástupcem tehdejší IKMF bude Jakub Otipka.
Rok 2007
Proto jsem postupoval dál a dne 2.11.2007 jsem zaregistroval na MV oficiálně jako první klub Krav Maga v ČR náš ostravský klub Krav Maga Ostrava, o.s. - občanské sdružení, nezisková organizace. Zároveň jsem započal proces registrace ochranné známky a názvu, což je platné od roku 2009 s právem přednosti, z čehož plyne, že název klubu, webu i logo klubu užívané v současné době, jsou registrovanými ochrannými známkami zaregistrovanými Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, podle platných zákonných norem a nařízení, v souladu s Vídeňskou úmluvou o registraci ochranných známek, jejich typech, tvarech a barevných kombinacích, v platném znění a v souladu se směrnicemi EU.
Rok 2009
V roce 2009 jsem tréninkové možnosti klubu posunul zase o něco dále,neboť jsme spolu s Tomášem Martinovským jako jediní Češi, absolvovali military kurz instruktor Krav Maga... těmi jsme do dnešního dne pouze dva na celou ČR! Tomáš jej absolvoval, ač nebyl ještě instruktorem civilní verze krav maga, ale na doporučení Tomasze Adamczyka a po absolvování několika seminářů v Polsku se mnou (např . High stress hard kick Lodž 2008) byla jeho účast na tomto kurzu schválena Eyalem Yanilovem. Proto mi za odměnu Tomáš udělal tři stehy nad pravým okem pažbou samopalu AK 47 :):)
Rok 2010
V roce 2010 ostravský klub přes prázdninovou pauzu opustila celá skupina studentů - až na pár věrných výjímek - např. Martin a Dan F., pod vedením mého tehdy dobrého kamaráda Kamila Výtiska, a rozhodla se dále nespolupracovat s IKMF, ale s jinou organizací. Dnes jím za to děkuji, protože jsem byl přinucen vymyslet něco, co dnes funguje již v celé republice - základní kurzy Krav Maga. Z kurzů, které proběhly do dnešních dnů,vykristalizovala podoba nynějšího klubu. Z nejlepších a nejvěrnějších členů klubu, kteří cvičí minimálně rok, mají pravidelnou účast na trénincích a splní i jiné podmínky, vznikla military sekce klubu. Rok 2010 byl vůbec zvláštní rok, protože došlo k rozpadu původní federace IKMF na několik nástupnických organizací. Eyal Yanilov si pod svým jménem založil Krav Maga Global / KMG, původní IKMF pod stejnou značkou vede Avi Moyal. Již dříve, v roce 2009 odešel Gabi Noah a založil Gabi Noah IKMO. Ostravě vlastně ani nebylo nabídnuto setrvání v KMG (což bychom stejně neudělali) a proto celý klub nadále pracoval pod hlavičkou IKMF.
Rok 2011
V roce 2011 jsem úspěšně absolvoval kurz boje s nožem, spolu s Danem Fojtíkem. V tomže roce jsem přežil s Radovanem Spáčilem (mmchd). To je člověk u kterého jsem jako u prvního začal s výukou bojových umění v ostravském US ARMY clubu - netradiční techniky boje, street fight a jiné/ kurz instruktora boje v uzavřených prostorách CQB/CQC organizovaného organizací INTERNATIONAL INSTITUTE OF TACTICAL TRAINING - ITTI.
Rok 2012
V roce 2012 pokračujem v nastaveném trendu. Klub má nového čerstvého instruktora Krav Maga - Aleše Plačka. Klub se svými nevelkými financemi podílel z poloviny na úhradě jeho kurzu, druhou polovinu zaplatila společnost TGAS.cz pana Radovana Spáčila, jako odměnu za jeho přístup k tréninku, a taky abychom využili jeho znalostí bojových technik nohou z tae - kwod- do ITF :). Radovan taky poskytl Alešovi bezplatné ubytování během jeho pobytu v Praze, za což mu děkuji. Tento rok byl zlomový pro další působení klubu. V prosinci 2012 oznámil odchod z federace KMG Eyala Yanilova pan Tomasz Adamczyk. Jelikož působení klubu a instruktorů v organizaci WKFO (vznikla v roce 2010 - založil T.Adamczyk) bylo federacemi IKMF i KMG akceptováno s odřenýma ušima, laicky řečeno, rozhodl se Tomasz Adamczyk po 18 - ti letech ukončit spolupráci s Eyalem Yanilovem a jít dále svou cestou. Zrodila se další nástupnická organizace původní IKMF - UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION Vzhledem k tomu, že od roku 2005 jsme trénovali od začátku s T.Adamczykem, bylo logickým výustěním, krom jiných pohnutek, vstup do nové organizace. ZAČALA NOVÁ ÉRA A S NÍ SPOUSTA PRÁCE. Teď je na místě poděkovat všem členům klubu za práci nad rámec tréninku pro klub, bez jejichž ochoty podílet se na chodu klubu každý svým způsobem, by klub nefungoval tak jak funguje dnes. Údržba tréninkových pomůcek, pomoc při organizaci tréninkových akcí a seminářu, překlady, zajištění potřebného materiálu atd. Taky vyjádřit díky za pochopení pro naše šílené nápady, kdy je nám místy tělocvična o rozloze 400m2 malá, paní Králové - správcové budovy a panu Bulawovi, coby šéfovi Sokola Přívoz, neboť Sokolu patří budova tělocvičny.
Rok 2013
Tento rok pro mne osobně nebyl (především ze zdravotního hlediska) úplně z nejpovedenějších. První zranění mne potkalo hned z kraje roku - natržený zadní stehenní sval spolu ze sedacím svalem a úpony mne vyřadil z činnosti na 4 měsíce. V této době už vedl tréninky Kamil Vůjtek a sekundoval mu Pavel Ježíš, ještě než dokončili instruktorský kurz, v rámci svého dalšího vzdělávání. Po mém návratu zpět do tréninkového procesu jsme pokračovali v nastaveném trendu spolupráce s organizací United KMWO. Sotva jsem se zase dostal do formy, 27.8.2013 jsem si v práci zlomil ruku. A to hned na 3x -> 2x v zápěstí - rotační šikmá zlomenina 4 a 5 zápěstní kosti, spolu se zlomeným malíčkem, kde jsem si ještě urval šlachy a stihl poškodit nervy na vnitřní straně ruky od malíku po loket, se postaralo o mou 1,5 roku trvající rekonvalescenci a telefonické vedení klubu :). Proto jsem byl nucen požádat o spolupráci člověka, který byl původně v klubovém vedení téměř od jeho vzniku v roce 2007. Omezím se jen na konstatování, že to nebyla dobrá volba. Více tuto situaci rozmazávat nebudu. V této době začala taky pokulhávat klubová spolupráce mezi instruktory, následkem čehož byl odchod Pavla Ježíše Vyskočila z klubu na volnou nohu, aby (jak se vyjádřil) mohl tréninky dělat podle sebe a nemusel spolupracovat s tou dotyčnou osobou (ironií osudu s ní dnes musí spolupracovat, např. při poslední akci UKMWO na letišti). To byla první kostička v řadě změn, které nastaly v klubu. Další věcí byla minimální podpora a celková změna přístupu vedení UKMWO k našemu klubu po dobu mého zranění. Opět bych mohl psát, ale nebudu zabírat Váš čas interními věcmi. Kdo měl zájem, byl seznámen osobně s pravým stavem věcí.
Rok 2014
Tento rok pokračoval v nastaveném trendu z minulého roku, no alespoň se ke konci roku uskutečnily poslední klubové testy UNITED na další technické stupně v našem klubu. Místo dlouho avizovaného vedení testů je nakonec odvedl Lukasz Kocieniewski. Testy se celkem povedly, ač mohly dopadnout i lépe. Alespoň já měl trochu jinou představu. To jsme ještě nevěděli, že to byly poslední testy v United klubu ... a přišly mi celkem v klidu.
Rok 2015
Ukončil jsem rehabilitace a začal opět trénovat. Zároveň s tím jsme ve spolupráci s advokátní kanceláři Kubica a partneři dokončili nové stanovy a novou registraci klubu, aby vše bylo tak jak zákon káže. Došlo ke změnám ve vedení klubu, kdy jsem se stal prezidentem klubu, novým víceprezidentem Jan Křižák a členem klubové rady Ing. Veronika Dluhošová, majitelka společnosti Cerebrategroup.s.r.o. Ve spolupráci s touto firmou a pod její hlavičkou jsem do ČR a do Ostravy poprvé přivedl velmi zajímavého člověka. Byl to Joe Ambrosino, majitel a hlavní instruktor Institutu Krav Maga Londýn, bývalého Experta 3 KMG. S United KMWO spolupupracoval pár měsíců. Nakonec vše dopadlo tak, že naše spolupráce s United Krav Maga byla ukončena a započali jsme spolupráci s Joe Ambrosino a jeho Institutem KM Londýn. A to celkem z ostra. V květnu jsem měl tu čest, díky Joeovi a jeho úsilí, potrénovat s několika-násobným mistrem světa v boxu Chrisem Eubankem v Londýně! Neskutečný zážítek a neocenitelné rady. K dnešnímu dni pokračujeme ve výuce v klubu ve složení Dušan Vavrečka a Adam "Big Koudy" Kudyn.
Rok 2016
V roce 2016 jsme pokračovali v nastaveném trendu spolupráce a organizování akcí pro náš klub a zároveň pro anglickou část Institutu KM United Kingdom, London. Netušili jsme, že tato spolupráce nabere nové rozměry a že se k nám přidá i Holandská část Institutu KM, Netherlands pod vedením Heatha Leawitta! Pro nás jen dobře. Rozšířili jsme si obzory již na druhé části Czech Extreme Weekendu v červnu roku 2016, kterého se zúčastnilo dohromady skoro 40 lidí! Celou akci organizoval náš klub, trenérské vedení měli Joe Ambrosino a Heath Leawitt, za mého přispění. Již v termínu 27. - 30.10.2016 bude Czech Extreme Weekend 3!

Program Sentinel

Naučíte se aktivně bránit a zlepšíte svou fyzickou a psychickou kondici.

Rozpis tréninku a ceník

Pořádáme pravidelné tréninky pro začátečníky i pokročilé a speciální akce.

Naši instruktoři

Trénovat Vás budou zkušení instruktoři, takže se naučíte jak a kdy krav maga použít.