Kraver – TADC Krav Maga OSTRAVA

Klubové informace

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI TRÉNINCÍCH 

 

 1. O zdravotní komplikaci, se kterou přicházím na trénink, informuji instruktora před tréninkem, jakož i o případném zranění vzniklém při tréninku.
 2. Tréninkové pomůcky budu udržovat ve stavu vylučujícím zranění spolu cvičících osob.
 3. Beru na vědomí, že trénink může probíhat v různých prostorách, i za změněných světelných podmínek, v různých typech oděvu.
 4. Budu dodržovat pokyny instruktorů, jinak se vystavuji riziku vyloučení z tréninkové jednotky bez nároku.
 5. Při nácviku technik si vždy zachovám chladnou hlavu.
 6. Pokud není domluveno jinak, provádím jen domluvenou akci a umožním partnerovi dokončit cvičenou techniku.
 7. V sebekázni nepřekročím rámec tréninku.
 8. Při suchém nácviku technik je třeba použít přiměřené množství síly, aby nedošlo ke zranění a mít neustálou sebekontrolu.
 9. Kdykoliv je třeba, používají se ochranné pomůcky přiměřené své fyzické kondici a zvládnutým technikám boje a stupně ohrožení.
 10. Pokud někdo z cvičenců ztratí kontrolu nad svým jednáním, bude lekce přerušena bez náhrady.
 11. Při provádění kterékoliv techniky, při fingovaných konfrontacích, si partneři musí navzájem věřit a jeden druhému pomáhat v dosažení cíle, jímž je zvládnutí problematiky sebeobrany a boje zblízka.
 12. Nemístná je destruktivní soutěživost, touha se předvádět, snaha o vyrovnání účtů nebo touha po pomstě.
 13. Beru na vědomí, že tréninky probíhají na vlastní nebezpečí, na vlastní zodpovědnost.
 14. V případě tréninku smíšených skupin bude budou zkušenější  studenti brát ohled na svou technickou vyspělost,znalosti a zkušenosti a přizpůsobí tomu nácvik dané problematiky. To samé platí v rámci tréninku pro nácvik s osobou výrazně výškově nebo váhově rozdílnou. Cílem tréninku je techniku s tréninkovým partnerem procvičit.

Program Sentinel

Naučíte se aktivně bránit a zlepšíte svou fyzickou a psychickou kondici.

Rozpis tréninku a ceník

Pořádáme pravidelné tréninky pro začátečníky i pokročilé a speciální akce.

Naši instruktoři

Trénovat Vás budou zkušení instruktoři, takže se naučíte jak a kdy krav maga použít.