Kraver – TADC Krav Maga OSTRAVA

Program Sentinel

Bojová umění a program Sentinel

Bojové sporty jsou všeobecně prospěšné pro celkový rozvoj osobnosti člověka. Nezáleží na jejich původu, stylu, ani formě. Všechny nakonec povedou ke většinou pozitivní změně u člověka, který je cvičí. Záměrně píšu cvičí, protože cvičit / trénovat bojové sporty a praktikovat je v praxi jsou dva diametrálně odlišné pojmy. Něco jiného je cvičit techniky v tělocvičně v tréninkovém oděvu a obuvi a něco jiného venku na ulici, v běžném civilním oblečení a botech. Proto existuje tolik bojových umění, stylů a technik boje, aby si každý našel to, co mu vyhovuje. Nikdy jsem nehanil žádný bojový styl. Za prvé to nemá smysl, jelikož to, co si člověk vybere, to ať dělá. Za druhé snad všechna bojová umění mají techniky, které byly vyzkoušeny v boji. Tohle není jen výsada některých stylů.

Podle mého názoru, všechny styly jsou křtěny bojem a krví. Zahrnuji pod to i všechny formy šermu. Že se některá bojová umění vyvinula do sportovní formy, je přirozený vývoj. Člověk má pořád potřebu se s někým měřit, testovat své schopnosti, výdrž, porovnávat techniky boje, zkoumat je a vylepšovat. To je evoluce, bez které bychom dnes pořád plavali jako jednobuněčné organismy někde ve vodě. Součásti této evoluce bylo stvoření moderních způsobů boje a obrany. Většina z nich má historii dlouhou jen několik desetiletí, nebo sto a pár let. Jenže i tyto uměle vytvořené styly (vyjmenujme třeba Musado, Kapap, Systema, Krav Maga, Savate), mají své kouzlo. Čím déle dělám a praktikuji bojová umění, tím více si cením všech lidí, kteří s nimi chtějí začít.

…. je úplně jedno, v kolika letech chcete začít s tréninkem bojových umění nebo sebeobrany. Nejdůležitější otázkou je, proč chcete začít trénovat, co Vás k tomu vede a jaké jsou Vaše pohnutky. Chcete se jen hýbat v rámci udržení či zlepšení své fyzické kondice v kolektivu stejně smýšlejících lidí? Nebo chcete víc? Teď už jen si vybrat styl nebo systém, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Co Vás čeká, pokud se rozhodnete přijít k nám do klubu?

Naším cílem je přispět ke zlepšení Vaší bezpečnosti, naučit Vás prevenci a taktiku systému, pomocí modelových situací zlepšit reakční časy a způsoby rozhodování v použití technik KM. A to v našem projektu

SENTINEL

Ten si klade za cíl přispět k prokazatelně efektivní prevenci a eliminaci aktivit z oblasti kriminogenního chování společnosti, kriminálních skupin i jednotlivců páchajících běžnou pouliční kriminalitu, nebo organizovanou specifickou kriminalitu a tím snížit nebezpečí pro jednotlivce v programu a mít tak více “nebezpečí pod kontrolou” ©.

Je určen široké veřejnosti od 15 – ti let a výše. Mladší dorost do 15-ti let věku bude do projektu zapojen v případě, že rodič / zákonný zástupce bude mít o zapojení tohoto zájem nebo o jeho zapojení do programu rozhodne tak, aby se jej mohli zúčastnit vždy společně.

Rozsah výuky je plánován na 31,5 tréninkových hodin. Účastník Sentinel projektu se musí zúčastnit minimálně 2 seminářů klubu za dobu trvání projektu, organizované mimo běžné tréninkové jednotky projektu. Celkově projekt zahrne 21 týdnů výuky a výcviku.

Hlavní linie výuky je zaměřená na izraelský sebeobranný systém Krav Maga. Jde o bezpečnostní systém, který je využíván v současnosti u největších a nejlepších policejních a vojenských jednotek na světě. 

Projekt dále zahrnuje základy zdravovědy, seznámeni se základní strukturou bezpečnostních složek státu a jejich úlohou ve společnosti. Teoretické seznámení s chováním v případě velkých traumatických situací. Nedílnou součásti výuky je seznámení s bezpečnou manipulací se zbraní, včetně praktických střeleb.

Samostatnou kapitolou projektu je personální bezpečnost ve virtuálním světě, ochrana svých dat ve světě počítačů a prevence proti počítačové kriminalitě, ve spolupráci s odborníky na tuto oblast.

Cena jedné tréninkové hodiny činí 150,- (Kč). Cena nezahrnuje finanční ohodnocení extérních odborníků na vyhlášené akce – semináře, workshopy a účast na akcích mimo tréninkové dny programu, nebo účast na seminářích a akcích konaných v  pronajatých prostorách mimo tělocvičnu.

Sentinel –  praktická část :

Tato část programu bude zaměřena na výuku a trénink v izraelském sebeobranném systému Krav Maga ( dále jen KM) s důrazem na preventivní chování jednotlivce, řešení konfliktních situací pomocí technik KM a jejich užití v kontextu právních norem v ČR. Výuka KM probíhá pomocí nácviku modelových situací,  standardně užívaných při tréninku Krav Maga. Plán tréninku je dle technických specifikací systému od základních po pokročilé techniky, podle zkušebního řádu Institutu Krav Maga Uk, London.

Součásti je i teoretické a praktické zacházení se zbraní, včetně ostrých střeleb z různých druhů ručních palných zbraní.

Sentinel – teoretická část:

Tato část programu bude zaměřena na přednášky v teoretických rovinách o bezpečnosti, prevenci a dalších souvisejících tématech, aby zůstal zachován metodický plán. Přednášky a jejich témata budou oznámeny v patřičném časovém horizontu, včetně náhradní varianty pro případ nečekaných události a zásahů vyšší moci.

Vzhledem k povaze projektu a jeho délce, lze do projektu vstoupit kdykoliv v průběhu roku, podle možností každého jednotlivce. Pro maximální využití nabídnutých možností se doporučuje pravidelná účast na tréninku 1x týdně, po zvážení instruktory klubu nebo na vlastní žádost se lze zapojit do tréninkových jednotek 2x týdně i dříve, než po uplynutí celého projektu Sentinel. 

S pozdravem instruktoři klubu a jeho členové, těšíme se na Vás.

P.S.: v případě, že se rozhodne uhradit cenu za kurz dopředu, bude stanovena individuální cena.

S pozdravem za tým TADC – Dušan Vavrečka.

Program Sentinel

Naučíte se aktivně bránit a zlepšíte svou fyzickou a psychickou kondici.

Rozpis tréninku a ceník

Pořádáme pravidelné tréninky pro začátečníky i pokročilé a speciální akce.

Naši instruktoři

Trénovat Vás budou zkušení instruktoři, takže se naučíte jak a kdy krav maga použít.